כ פ ר י

ר ג ו ע

ק ו מ פ ק ט י

א ק ל ק ט י

מודרני

מ ו ד ר נ י

הסטודיו

של מיכל

מינימליסטי

שמרני

שמרני

שקט

מ פ ת י ע

צ ע י ר