אקלקטיות

רגועה

הילה ואמיר

כפריות

בנשמה

אירית ויוסי

מחוץ

לקופסה

הילה וגלעד

'וינטג

בקיבוץ

ערן ומיכל

.... יעלה בקרוב

.... יעלה בקרוב

כייף

בבית

איריס ועידו

שקט

ונעים

נורית ואבנר

.... יעלה בקרוב

.... יעלה בקרוב

מודרניות

חמימה

מיכל ועידו

חגיגה של

צבעים

איילת ויריב

.... יעלה בקרוב